x
UMA EYE CLINIC
Sat-Mon: 9.30am - 08.00pm

UMA Eye Clinic

Dr.Arulmozhi Varmans

DR. Arulmozhi Varman

Medical Director
Dr.Aadithreya Varman

Dr.Aadithreya Varman

Director Of Uma Eye Clinic
UMA Varman

UMA Varman

Admin Director

Our Team

Dr.

Dr.Venkateshwar Ravisankar

Vitreo-Retinal Surgeon
Dr.Sushama Kekre

Dr.Sushama Kekre

Anaesthesiologist
DR. M.B Dinesh

DR. M.B Dinesh

Cataract surgery
Dr.Veenashree

Dr. M.P Veenashree

Corneal Surgeon

Join Us & Increase Your
Business.